• elverum

 • °C
 • Heradsbygd

 • °C
 • Løten

 • °C
 • Sørskogbygda

 • °C

Konkurranseregler

Disse reglene gjelder for deltakelse i konkurranser på alle HedmarksRadioenes radiokanaler, nettsider og apper om ikke annet er spesifisert konkurransebeskrivelsen for den enkelte konkurranse. For bingo gjelder bingoforskriften og egne regler.

HedmarksRadioene AS omfatter følgende radiokanaler:

 1. Ansatte i HedmarksRadioene og våre mediekanaler, nærmeste familie, kundekontakter, samarbeidspartnere og kan ikke delta i våre konkurranser.
 2. Er du under 18 år må foreldre eller foresatt(e) samtykke i at du kan motta premien. Barn under 12 år kan uansett ikke delta i våre konkurranser.
 3. Medfører premien reise gjelder 18-årsgrense, alternativt at foresatt(e) følger vinneren for egen regning og risiko.
 4. Deltakelse kan kun skje i ditt eget navn og på vegne av deg personlig. HedmarksRadioene for-beholder seg retten til å sjekke at opplysningene stemmer før premien utleveres.
 5. Ved å delta i konkurransen samtykkes i at vinnerens navn, bosted (postnummer) og eventuelt bilde kan brukes i markedsføring av HedmarksRadioene og/eller konkurransepartner(e).
 6. Samme familie/husstand kan ikke vinne mer enn én premie i samme kalendermåned.
 7. Eventuell skatt eller avgift som følge av å motta premien må betales av vinneren.
 8. HedmarksRadioene er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premien, eller bruken av den. Dette omfatter alle kostnader som ikke er beskrevet som en del av premien.
 9. Ved premier som billetter til konserter, idrettsarrangement og lignende står vinneren selv for reise-, diett- og overnattingskostnader dersom dette ikke er oppgitt som en del av premien.
 10. Reiseforsikring inngår ikke med mindre det er oppgitt som en del av premien.
 11. Vinneren kan ikke bytte premien i økonomisk kompensasjon og kan ikke overføre premiekrav til tredjeperson eller organisasjon.
 12. HedmarksRadioene er ikke ansvarlig for tekniske feil på nettverk, telefon, SMS, eller annet som ligger utenfor vår kontroll. Ved brudd under telefonsamtale, eller at vi ikke får tak i deltaker, forbeholder vi oss retten til å gå videre til neste deltaker der samtalen inngår som er en del av konkurransen.
 13. HedmarksRadioene forbeholder seg retten til å endre reglene, konkurranse og annet innhold i konkurranseperioden. Ingen av våre konkurranser er sponset eller administrert av Google, Facebook eller andre aktører som ikke er oppgitt i konkurransen.
 14. Brudd på disse bestemmelsene eller norsk lov kan medføre tap av premien.
 15. Premier som ikke er hentet, er returnert, eller ikke vært mulig å utlevere, tilfaller automatisk HedmarksRadioene tre måneder etter at konkurransen er avsluttet.